سوابق شغلی و حرفه‌ای فعلی

مدیر عامل شرکت فولاد خراسان
عضو هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران

سوابق آموزشی و تدریس

مدرس دانشگاه‌ شهید مهاجر
مدرس دانشگاه‌ سازمان مدیریت صنعتی
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت (MBA)
دانشجوی دکتری مدیریت(DBA)

مهندس طهمورث جوانبخت

سوابق شغلی و حرفه‌ای قبلی

معاون فروش وبازاریابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

عضو موظف هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان

معاون اقتصادی ومالی شرکت مبارکه فولاد
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فولاد مبارکه اصفهان
هیات مدیره شرکت‌های اقماری فولاد مبارکه اصفهان
ریاست هیات مدیره شرکت هولدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد
ریاست هیات مدیره شرکت بهسازان صنایع خاور میانه (سه دوره متوالی)
نایب رئیس شرکت تعاونی کارکنان فولاد مبارکه اصفهان
رییس کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی توکا فولاد

فهرست