مهندس طهمورث جوانبخت وب سایت رسمی طهمورث جوانبخت TJAVANBAKHT.IR طهمورث جوانبخت وب سایت رسمی طهمورث جوانبخت TJAVANBAKHT.IR

مهندس طهمورث جوانبخت (مدیر عامل شرکت فولاد خراسان )

وی مدراج و سلسله مراتب را از کارشناسی و ریاستی و مدیرتی طی و بیش از 20 سال سابقه در مشاغل مدیریتی را در فولاد مبارکه در کارنامه خود دارد.

مهندس طهمورث جوانبخت در پست و شغل قبلی  “معاونت فروش و بازاریابی بزرگترین فولاد ساز خاورمیانه  شرکت فولاد مبارکه اصفهان” را بر  عهده داشتند.

مهندس طهمورث جوانبخت

سوابق شغلی و حرفه‌ای فعلی

مدیر عامل شرکت فولاد خراسان

عضو هیئت مدیره ی شرکت بورس کالای ایران

سوابق شغلی و حرفه‌ای قبلی:

معاون فروش وبازاریابی  شرکت فولاد مبارکه اصفهان
عضو موظف هیات مدیره  شرکت فولاد مبارکه اصفهان
عضو هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران

عضو هیئت مدیره ی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

معاون اقتصادی ومالی شرکت مبارکه فولاد
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
هیات مدیره شرکت‌های اقماری شرکت فولاد مبارکه اصفهان
ریاست هیات مدیره شرکت هولدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد
ریاست هیات مدیره شرکت بهسازان صنایع خاور میانه (سه دوره متوالی)
نایب رئیس شرکت تعاونی کارکنان فولاد مبارکه اصفهان
رییس کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی توکا فولاد

سوابق آموزشی و تدریس

مدرس دانشگاه‌ شهید مهاجر
مدرس دانشگاه‌ سازمان مدیریت صنعتی
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت (MBA)
دانشجوی دکتری مدیریت(DBA)

طهمورث جوانبخت مدیر عامل شرکت فولاد خراسان

وی مدراج و سلسله مراتب را از کارشناسی ، ریاستی و مدیرتی سپری و بیش از 20 سال سابقه در مشاغل مدیریتی را در فولاد مبارکه در کارنامه خود دارند.

عنوان پست و شغل قبلی مهندس طهمورث جوانبخت  “معاونت فروش و بازاریابی بزرگترین شرکت تولید‌کننده فولاد  خاورمیانه” بوده است.

سوابق شغلی و حرفه‌ای فعلی

مدیر عامل شرکت فولاد خراسان
عضو هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران

سوابق شغلی و حرفه‌ای قبلی(سابق)

عضو موظف هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان

عضو موظف هیات مدیره فولاد مبارکه اصفهان
عضو هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران

معاون فروش وبازاریابی فولاد مبارکه اصفهان

معاون اقتصادی ومالی شرکت مبارکه فولاد
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فولاد مبارکه اصفهان
هیات مدیره شرکت‌های اقماری فولاد مبارکه اصفهان
ریاست هیات مدیره شرکت هولدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد
ریاست هیات مدیره شرکت بهسازان صنایع خاور میانه (سه دوره متوالی)
نایب رئیس شرکت تعاونی کارکنان فولاد مبارکه اصفهان
رییس کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی توکا فولاد

سوابق آموزشی و تدریس

مدرس دانشگاه‌ شهید مهاجر
مدرس دانشگاه‌ سازمان مدیریت صنعتی
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت (MBA)
دانشجوی دکتری مدیریت(DBA)

مشاوره مدیریت صنعتی | مشاور صنعتی فولاد | مهندس طهمورث جوانبخت

رکوردشکنی‌های پیاپی در شرکت مجتمع فولاد خراسان

تقدیر از مدیرعامل فولاد خراسان به عنوان «سفیر مسئولیت اجتماعی»

در اتفاقی بی‌نظیر، رکوردهای تولید در همه نواحی فولاد خراسان شکسته شد.

مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان مطرح کرد: نگرشی نو، توسعه‌ای فراگیر در صنعت فولاد

رکوردشکنی‌های پیاپی در شرکت مجتمع فولاد خراسان

تقدیر از مدیرعامل فولاد خراسان به عنوان «سفیر مسئولیت اجتماعی»

در اتفاقی بی‌نظیر، رکوردهای تولید در همه نواحی فولاد خراسان شکسته شد.

مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان مطرح کرد: نگرشی نو، توسعه‌ای فراگیر در صنعت فولاد

جهت ارسال رزمه یا درخواست از طریق ایمیل:t.javanbakht@msc.ir اقدام نمایید.

برای ارتباط با مهندس طهمورث جوانبخت از قسمت فرم تماس با ما اقدام کنید.

فهرست