وب سایت رسمی مهندس طهمورث جوانبخت TJAVANBAKHT.IR طهمورث جوانبخت وب سایت رسمی مهندس طهمورث جوانبخت TJAVANBAKHT.IR

مهندس طهمورث جوانبخت معاونت فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (بزرگترین شرکت تولید‌کننده فولاد خاورمیانه)

وی مدراج و سلسله مراتب را از کارشناسی و ریاستی و مدیرتی طی و بیش از ۱۰ سال سابقه در مشاغل مدیریتی را در فولاد مبارکه در کارنامه خود دارد.

عنوان پست و شغل فعلی مهندس طهمورث جوانبخت هم اکنون سمت “معاونت فروش و بازاریابی بزرگترین شرکت تولید‌کننده فولاد خاورمیانه” را عهده دار می باشد.

کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد رشته مدیریت
کارشناسی حقوق
دارای مدرک دوره دوساله کارشناسی ارشد مدیریت (MBA)
سوابق شغلی و حرفه‌ای
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فولاد مبارکه اصفهان
هیات مدیره شرکت‌های اقماری فولاد مبارکه اصفهان
ریاست هیات مدیره شرکت هولدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد
ریاست هیات مدیره شرکت بهسازان صنایع خاور میانه (سه دوره متوالی)
نایب رئیس اسبق شرکت تعاونی کارکنان فولاد مبارکه اصفهان
رییس کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی توکا فولادسوابق آموزشی و تدریس
مدرس دانشگاه‌ شهید مهاجر
مدرس دانشگاه‌ سازمان مدیریت صنعتی

مهندس طهمورث جوانبخت معاونت فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (بزرگترین شرکت تولید‌کننده فولاد خاورمیانه)

وی مدراج و سلسله مراتب را از کارشناسی و ریاستی و مدیرتی طی و بیش از ۱۰ سال سابقه در مشاغل مدیریتی را در فولاد مبارکه در کارنامه خود دارد.

عنوان پست و شغل فعلی مهندس طهمورث جوانبخت هم اکنون سمت “معاونت فروش و بازاریابی بزرگترین شرکت تولید‌کننده فولاد  خاورمیانه” را عهده دار می باشد.

کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد رشته مدیریت
کارشناسی حقوق
دارای مدرک دوره دوساله کارشناسی ارشد مدیریت (MBA)
سوابق شغلی و حرفه‌ای
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فولاد مبارکه اصفهان
هیات مدیره شرکت‌های اقماری فولاد مبارکه اصفهان
ریاست هیات مدیره شرکت هولدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد
ریاست هیات مدیره شرکت بهسازان صنایع خاور میانه (سه دوره متوالی)
نایب رئیس اسبق شرکت تعاونی کارکنان فولاد مبارکه اصفهان
رییس کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی توکا فولادسوابق آموزشی و تدریس
مدرس دانشگاه‌ شهید مهاجر
مدرس دانشگاه‌ سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی | مشاور صنعتی | طهمورث جوانبخت | طهمورث جوانبخت فولاد مبارکه

طهمورث جوانبخت،مدیریت صنعتی ،معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه تشریح کرد: چالشها و راهکارهای تنظیم بازار

مدیریت صنعتی فروش و بازاریابی و فروش فولاد مبارکه منصوب شد

فولاد” ۱۵ درصد بیش از مقادیر تعیین شده اقدام به عرضه در بورس کالا کرد

تداوم صادرات و ارز آوری فولاد مبارکه

طهمورث جوانبخت،مدیریت صنعتی ،معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه تشریح کرد: چالشها و راهکارهای تنظیم بازار

مدیریت صنعتی فروش و بازاریابی و فروش فولاد مبارکه منصوب شد

فولاد” ۱۵ درصد بیش از مقادیر تعیین شده اقدام به عرضه در بورس کالا کرد

تداوم صادرات و ارز آوری فولاد مبارکه

گالری

به مشاوره نیاز دارید ؟ باما تماس بگیرید

فهرست